Huisslachting

In het buitenland is vooral op het platteland de huisslachting een gewoon gebruik. Vaak is dit een ritueel waar de hele 'buurt' bij komt helpen om het vlees te verwerken. De mensen wonen er tussen de beesten en voeden ze van jongs af aan op om ze uiteindelijk te slachten om te voorzien in de voedselvoorziening.

Ver van de massa productie hebben deze dieren niet in megastallen geleefd en zijn altijd goed verzorgd. 

Deze serie bestaat uit twee huisslachtingen. Op het Spaanse en Chileense platteland.